ZwyczajeZażywanie tabaki jest nie tylko „nałogiem”. Na Kaszubach ma ono znaczenie znacznie głębsze: jest elementem regionalnej kultury, gestem towarzyskim i przede wszystkim wielowiekową tradycją. W wielu zakątkach Kaszub do dziś tabakę zażywa się w kościele podczas nabożeństwa. Ksiądz z ambony rozpoczyna ów rytuał, a wtórują mu wszyscy mężczyzni. Dopiero, gdy […]

Zażywanie tabaki


Dziewczyny rzucały but za siebie. Odwrócony do drzwi noskiem zapowiadał szybkie zamążpójście. http://www.andrzejki.ezoteria.pl/Wrozby.html  http://salalawenda.pl/tag/andrzejki/  

Andrzejki wrożbyDziewczęta wróżące sobie w noc św. Andrzeja musiały wykazać się niezwykłą odwagą. Jedną z takich niesamowitych wróżb było wróżenie z nocnego szczekania psów – dziewczyna wybiegała przed dom i nasłuchiwała, z której strony szczeka pies. Z tej strony mogła spodziewać się przyjścia narzeczonego.  http://salalawenda.pl/tag/andrzejki/  

Andrzejki wrożby

Układanie sianka pod obrusem wigilijnegoo stolu, ma symbolizować warunki w jakich urodził się Chrystus http://www.polskieradio.pl/

WigiliaOdpust w Krakowie odbywająca się zawsze i tylko w Lany poniedziałek. Nazwa pochodzi od ulicy gdzie jest urządzany http://www.krakow.travel/aktualnosci/tradycje/action,get,id,1755,t,Emaus.html  

Emaus
Amerykańskie dzieci chodzą po domach przebrane za różne stworki i proszą u cukierki. Jeśli takich nie dostaną, mają prawo do zrobienia psikusa.  http://www.history.com/

Halloween


Misterium męki Pańskiej/Pasja – to jakby teatralne przedstawienie męki i śmierci Chrystusa. Ma ona miejsce w Wielki Piątek. Nie odbywają się one jedynie w kościołach, a publicznie – na ulicach miasta, kalwariach… Często organizowane przez różne organizacje, bractwa czy również teatry. naszabramow.pl

Misterium Męki PańskiejWykopki – koniec września to na wsi czas zbioru ziemniaków. Dziś wszystko dzieje się za pomocą maszyn, lecz dawniej odbywało to się ręcznie. Na wykopki jechały całe szkoły, dla dzieci to był oczywiście czas wolny ze szkoły i choć trzeba było się namęczyć to jednak frajda była. Poczęstunek często w […]

Wykopki


Gregorianki – przypadający na dzień 12. marca wspomnienie św. Grzegorza patrona nauczycieli i uczniów szkółek elementarnych, stał się na przełomie XVI i XVII wieku świętem uczniów. W tym dniu uczniowie przebierali się (najczęściej za księży czy biskupów) i chodzili od domu do domu śpiewając: “Gre-gre-gregoły dajcie dzieci do szkoły!” Otrzymywali […]

Gregorianki


“Tak jak utopienie Marzanny było wygnaniem zimy, tak wprowadzenie gaika do wsi było symbolem wprowadzenia wiosny, początkiem nowego roku gospodarczego, rozpoczęciem prac na roli. Gaik to gałąź sosny lub jodły przystrojona przez dziewczęta wstążeczkami, świecidełkami, koralikami. Obchodzono z nią wieś, podobnie jak z Marzanną śpiewając piosenki. Z tym, że Gaik […]

Gaik  obliczakultury.pl W Zaduszki odwiedza się cmentarze, groby zmarłych z rodziny; istnieje tradycja zapalania świeczek czy zniczy na grobach zmarłych oraz składania kwiatów, wieńców lub też innego typu ozdób mających być symbolem pamięci. Tradycja stawiania zniczy na grobach wywodzi się z dawnego pogańskiego zwyczaju rozpalania ognisk na mogiłach   Zwyczaje, […]

Zaduszki


  Tak nazywa się powszechny u Polaków i u innych narodów zwyczaj żartobliwego zwodzenia innych w dniu pierwszym kwietnia. (…) Polacy od czasów dawnych w dniu 1-szym kwietnia rozsyłali listy ze zmyślonemi wiadomościami, lub tylko kartkę z napisem Prima Aprilis, a także zwodzili się ustnie, by naśmiać się z łatwowiernych. […]

Prima Aprilis


Zabawa zapustna kultywowana na Ziemi Rzeszowskiej. Mężczyznę udającego pijaka, niedbale ubranego, chwiejącego się na nogach, oprowadzali po wsi dwaj chłopcy, jeden przebrany za diabła, drugi za śmierć. Po obejściu całej wsi pozorowano stracenie pijaka. Śmierć ścinała go kosą, a diabeł zabierał duszę do piekła. W ten sposób żegnano karnawałowe pijaństwo, […]

zabijanie pijaka