Nagrody


NAGRODY DROBNE

 • nagrody drobne – (głownie książki) gracze wybierają sobie sami z puli nagród drobnych aż do jej wyczerpania. Każda nagroda drobna kosztuje w naszym sklepie 1 Bon Książkowy (BK). Bony książkowe gracze otrzymują:
  • po zdobyciu pierwszych 50 bookcoinów,
  • po zdobyciu pierwszych 200 BC i każdych następnych 200 BC.
  • Takie nagrody przewidzieliśmy nagrody do 2000 zdobytych BC.
  • Po zdobyciu każdych kolejnych 2000 BC przewidujemy nagrodę 2BK. W Dzielnicy Górniczej taka możliwość powinna się pojawić pod koniec tygodnia (do 13 marca 2016 r.)

Lista nagród drobnych będzie aktualizowana w trakcie gry i jest dostępna w sklepie gry pod adresem: http://planeta-zk.pl/sklep/  Można tam wejść otwierając zakładkę Bookcrossing.

Nagrody drobne, które zostaną w puli po przyznaniu nagród graczom, zostaną przeznaczone na nagrody w kolejnych edycjach tej gry albo innych gier prowadzonych przez Fundację To My.

NAGRODY GŁÓWNE są przyznawane dla graczy, którzy zdobędą najwięcej bookcoinów (niezależnie od tego, w jakich drużynach biorą udział). Pierwszy raz przyznamy nagrody według stanu rankingu 31 marca 2016 r. Laureaci zostaną ogłoszeni w zakładce Aktualności gry i/lub na fanpejdżu gry: https://www.facebook.com/planetazk/

 • nagrody główne:
  • czytnik e-booków – za największą* liczbę bookcoinów zdobytych w grze (najwyższe miejsce w rankingu wśród wszystkich graczy),
  • czytnik e-booków – za drugie* miejsce w rankingu wszystkich graczy,
  • nagrody przyznane zostaną zgodnie z pozycjami w rankingu graczy z zastrzeżeniem punktów 4, 10 i 12, 15 i 16 regulaminu.

NAGRODY DODATKOWE mogą być przyznawane przez organizatorów poszczególnych drużyn dla graczy, którzy zdobędą najwięcej bookcoinów w swoich drużynach. Informacje o tych nagrodach będą uzupełniane w opisach drużyn w trakcie trwania gry. Aby być członkiem niektórych drużyn trzeba spełnić wymagania ich organizatorów. Np. w drużynach, które w nazwie mają słowo “Biblioteka” trzeba podać numer swojej karty bibliotecznej z tej biblioteki.

 • nagrody dodatkowe:
  • to mogą być np. książki, bony zakupowe EMPiK i gadżety w drużynie Biblioteka Chrzanów,
  • czytniki e-booków w drużynie Biblioteka Gdańsk:Oprócz możliwości wygrania nagród w rankingu głównym, gracze grupy BIBLIOTEKI GDAŃSK mają dodatkową szansę zdobycia czytników e-book. Wewnątrz grupy wraz z końcem gry (obecnie planowanej dla tej Drużyny na koniec kwietnia 2016 r.) nagrodzone zostaną trzy osoby, które zdobędą największą ilością bookcoinów (gracze nie będą mogli jednak dwa razy wygrać czytników – jeżeli wygrają je w rankingu głównym, nie wygrają ich wewnątrz grupy oraz jeżeli wygrali czytnik we wcześniejszej edycji, to zamiast niego otrzymają nagrodę książkową – najnowsze wydawnictwo WiMBP, a czytnik przejdzie na osobę kolejną zgodnie z ilością zdobytych bookcoinów).Nagrody zdobyte w drużynie BIBLIOTEKA GDAŃSK będzie można odebrać tylko osobiście w Bibliotece Głównej WiMBP w Gdańsku za okazaniem Karty do Kultury.

* Punkty 11, 13 i 15 Regulaminu gry:

W ciągu trzech kolejnych edycji gry jedna osoba nie może otrzymać takiej samej nagrody głównej (np. tablet, czytnik e-booków, pendrive) – niezależnie od tego jaką nazwę gracza przyjmie ani w jakiej drużynie gra. Teraz trwa czwarta edycja gry, planujemy kolejne. Jeżeli zaistnieje sytuacja opisana powyżej – graczowi zostanie przyznana nagroda przewidziana za kolejne miejsca w grze. Jeżeli okaże się, że i tę kolejną nagrodę gracz otrzymał w poprzednich edycjach – będzie mógł sobie wybrać trzy nagrody drobne z puli tych nagród, pod warunkiem, że pula nie będzie pusta. W ciągu jednej edycji gry jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę główną.

belka 01stare

HISTORIA

W trzeciej edycji gry o nazwie Planeta Zapomnianych Książek głównymi nagrodami dla graczy w poszczególnych drużynach były: tablety, czytniki e-booków i pendrivy.

W grze testowej (druga edycja gry), którą prowadziliśmy na przełomie sierpnia i września 2015 r. były dwa rodzaje nagród:

 • przyznanie statusu Czeladnika (drugi poziom= 10 bookcoinów dla każdego uczestnika gry testowej) w docelowej grze, którą mamy nadzieję uruchomić w październiku, kiedy zdobędziemy środki na nagrody główne. Trzech zwycięzców gry testowej otrzyma status Mistrzów (trzeci poziom = 30 punktów) w grze docelowej.
 • przyznanie tytułu ZWIADOWCY w grze docelowej. Taki tytuł można było zdobyć tylko w grze testowej.

W pierwszej edycji gry o nazwie “Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce” głównymi nagrodami były: tablet, czytnik e-booków i pendrivy dla graczy oraz czytnik e-booków i zestaw zbiorów bibliotecznych dla agend bibliotecznych.